BULUNTU: Deliler Bayramı (Ece Ayhan Çağlar, 1956)

delilerbayramieceayhan

      Ece Ayhan’a dair araştırmalarım sırasında Yücel Dergisi’nin Nisan 1956 tarihli 6. sayısında karşılaştığım bu şiir,  yayımlanmış kitaplarına girmemiş olan bir şiirdir. Haziran 2014’te YKY tarafından yayımlanan, Tunç Tayanç’ın hazırladığı “Adım Ece Ayhan Çağlar” isimli kitaba özellikle baktım. Çünkü, sözünü ettiğim kitap, Ece Ayhan’ın (ya da Ayhan Çağlar’ın) “…1956 sonlarına kadar ortada yokum, her anlamda yokum…” diye bahsettiği gençlik dönemine ait şiirleri kapsıyordu. Tarih olarak o döneme denk düşen bu şiiri sizlerle paylaşıyorum.

Ayrıca, diğer Ece Ayhan ilgilerine EVV3L.org ve EVV3L.org Ece Ayhan İndeksi’nden (http://bit.ly/eceindeks adresinden) ulaşabilirsiniz.

delilerbayramieceayhan

      Ece Ayhan’a dair araştırmalarım sırasında Yücel Dergisi’nin Nisan 1956 tarihli 6. sayısında karşılaştığım bu şiir,  yayımlanmış kitaplarına girmemiş olan bir şiirdir. Haziran 2014’te YKY tarafından yayımlanan, Tunç Tayanç’ın hazırladığı “Adım Ece Ayhan Çağlar” isimli kitaba özellikle baktım. Çünkü, sözünü ettiğim kitap, Ece Ayhan’ın (ya da Ayhan Çağlar’ın) “…1956 sonlarına kadar ortada yokum, her anlamda yokum…” diye bahsettiği gençlik dönemine ait şiirleri kapsıyordu. Tarih olarak o döneme denk düşen bu şiiri sizlerle paylaşıyorum.

Ayrıca, diğer Ece Ayhan ilgilerine EVV3L.org ve EVV3L.org Ece Ayhan İndeksi’nden (http://bit.ly/eceindeks adresinden) ulaşabilirsiniz.