Nâzım Hikmet’e dair fotoğraflar

Nâzım4

Not: Fotoğraflar, sahaf Ergun Akkoç’tan alınmıştır. Ayrıca, fotoğraflar hasar görmüş kitaplardan kurtarılıp saklandığı için kaynak-ları hakkında bir bilgi yoktur.

Not: Fotoğraflar, sahaf Ergun Akkoç’tan alınmıştır. Ayrıca, fotoğraflar hasar görmüş kitaplardan kurtarılıp saklandığı için kaynak-ları hakkında bir bilgi yoktur.